Obert el concurs per accedir a un espai al viver de Can Gavarra

Viver d'empreses LoginCat

El termini de presentació d’ofertes finalitza el proper 16 de desembre

Si  ets emprenedor i el teu projecte empresarial està relacionat amb la cadena de subministrament logística o tens una empresa d’aquest sector,  situar-la en un entorn favorable al desenvolupament i la innovació empresarial i amb una forta implantació industrial,  t’ajudarà a fer créixer i desenvolupar el teu projecte.

Logincat, un pol de desenvolupament i d’innovació en logística

Des de LOGINCAT volem afavorir l’emprenedoria logística mitjançant la creació d’un viver d’empreses del sector, de base tecnològica i de serveis a les empreses. LOGINCAT vol ser a la vegada que un pol de coneixement i d’investigació, un impuls creatiu, de networking i de noves propostes empresarials.

LOGINCAT, es desenvoluparà a Can Gavarra, el nou centre de serveis a les empreses i de suport a l’emprenedoria de Polinyà, al polígon de Llevant, en un entorn privilegiat, en un radi de 4 Km s’hi troben 18 polígons industrials, 2.200 emrpeses i 31.600 treballadors, la CIM (Central Integrada de Mercaderies) connexió directa a l’AP-7

Al viver d’empreses hi trobaràs:

·                   10 espais per a l’allotjament d’empreses.

Sala coworking (8 llocs)

Club de l’emprenedor, espai de pre-incubació, de trobada i de documentació

Servei de recepció i suport a l’administració

Connexió telefònica, internet de banda ampla i wifi.

Espai relacional i sala office

            Sales de reunions per a ús de les empreses allotjades

            Participació en les activitats de formació i d’assessorament a empreses

 

Serveis i activitats de Can Gavarra

Servei d’informació i assessorament especialitzat per a empreses i emprenedors.

Espais d’utilització per a les empreses.

Accions de formació

Networking empresarial.

Suport a la innovació i la competitivitat de les empreses

Difusió de la cultura emprenedora

 

A quines empreses ens adrecem?

 Aplicacions de SW

 Telefonia mòbil / localització GPS

Enginyeria Logística

Consultores

TIC i Logística Integral

ONG i emprenedoria social basada en la Logística

Packaging i envasos

Logística verda

Atenció al Client

Centrals de Compra

Certificació de qualitat transport i Logística

El preu de la cessió dels locals serà el següent

 

Lloguer  espais viver

€/mes

Dte. 1r any

33%

Domiciliació

50,00 €

 

Espais coworking

100,00 €  

A) 20-23 m2

265,00 €

178,00€

B) 24-27 m2 s vi

300,00 €

201,00 €

 

Documentació d’interès

 *Perfil del contractant

 

Consulteu web: www.ajpolinya.cat

 

Termini de sol·licitud

 16 de desembre2013

 

Per a més informació

 Can Gavarra  c/Camí de Can Gavarra, 2 (Polígon Llevant)

Tel. 93 713 14 21

 cangavarra@ajpolinya.cat