Servei de consultoria

Diagnòstics: Transformació cap a Logística 4.0.

Els serveis d’assessoraments i diagnòstics que es desenvoluparan tenen com a objectiu promoure la transformació de la industria convencional en un industria 4.0, introduint processos i millores en la cadena de subministrament millorant la competitivitat de les empreses i dels treballadors.

Les actuacions que es portaran a terme serán sessions de treball  que permetran guiar les empreses en l’elaboració in company de plans d’acció operatius a l’entorn 4.0 que bé poden esdevenir innovacions a nivell de productes, de processos o de models de negoci, facilitant assessorament i acompanyament des del disseny inicial de “plans Indústria 4.0” a la implementació d’aquests.

El servei inclourà la realització de diagnòstics, que es portarien a terme amb la següent metodologia de treball:

1) Anàlisi: Logística i Tecnologia. Diagnosi de l’estat actual dels processos logístics a l’empresa, el seu model de negoci i el grau d’implementació de tecnologies avançades, amb un enfoc específic cap a les tecnologies 4.0.

2) Estratègia: Mapa d’oportunitats Identificació i avaluació de les oportunitats tecnològiques rellevants al voltant de la Logística 4.0.

3) Implementació: Suport i acompanyament en l’aplicabilitat de la tecnologia 4.0 en tots els processos de la cadena de subministrament (presentació de les conclusions, pla d’implementació i 1ª fase d’implementació tecnológica inicial i orientació en la presa de decisions durant aquest procés de canvi).

Aquest servei està adreçat a empreses del sector logístic o àrees amb activitat logística (compres i aprovisionament, magatzem, distribució i/o transport, planificació i producció,etc) o tecnològiques implicades als sistemes d’informació logística.

Per a més informació, podeu contactar telefònicament, al 93.728.11.10 o bé per email a info@login.cat o al següent formulari: https://cutt.ly/tbEi8L2