Webs i documents d'interèsLOGÍSTICA
 • Fundació ICIL
 • Barcelona-Catalunya Centre Logístic
 • CEL (Centro Español de Logística)
 • Consorci de la Zona Franca
 • Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat
  i les Activitats Logístiques (CIMALSA)
 • ONG Logística Justa
 • Asociación Nacional de Centrales de Compra
  y Servicios
 • Saló Internacional de la Logísitca
 • Asociación para el desarrollo de la logística
 • Cadena de suministro (portal logísitica)
 • Cluster PACA Logistique
 • Grup d'Enginyeria d'Organització i
  Logística Industrial. EOLI (UPC)
 • LOGISNET. El portal de la logística
 • Fundación CRINFOR

EMPRENEDORS I ASSOCIACIONS D’EMPRESARIS

 • Associació d’empresaris de Polinyà
 • Consell Intersectorial d’Empresaris
 • NEEC, Nous Empresaris i
  Emprenedors de Catalunya
 • Associació tecnològica de joves emprenedors
 • Joves empresaris de Catalunya
 • Escola emprenedors
 • Xarxa Onion
 • Jove Cambra Internacional